معلم خصوصی فیزیک- تدریس خصوصی فیزیک 09102878521

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهتوسط   دکتر میرابی  فارغ التحصیل دانشگاه شریف  با 15 سال سابقه موفق تدریس و 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی ،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1 ،واحد 30912-4396809             021-22328108


http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

http://mirabiedu.com


تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک 1 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک اپتیک

کلاس خصوصی فیزیک دانشگاهی

مدرس خصوصی فیزیک دانشگاه

معلم خصوصی فیزیک 

مدرس خصوصی فیزیک 1و2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی

تدریس خصوصی سینماتیک

کلاس جمع بندی فیزیک دانشگاه

حل تمرین فیزیک دانشگاه

کلاس تقویتی فیزیک دانشگاهی

حل مسائل فیزیک دانشگاه

امتحان مجازی فیزیک دانشگاهی

آزمون آنلاین فیزیک دانشگاهی

کلاس فیزیک خصوصی 

استاد فیزیک دانشگاهی

اپتیک مدرن

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 1.2

مدرس خصوصی فیزیک 

کلاس تقویتی فیزیک هالیدی

معلم خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک مدرن

حل مسائل فیزیک پیشرفته

تدریس فیزیک 1 دانشگاه

تدریس فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی اپتیک مدرن

آزمون آنلاین فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک پلاسما

حل مسائل فیزیک هالیدی

تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته

کلاس نکته و تست فیزیک

حل مسائل فیزیک هسته ای

معلم فیزیک بین الملل

پاسخ سوالات فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک مکانیک
تدریس خصوصی فیزیک آنلاین

تدریس خصوصی اختر فیزیک

تدریس خصوصی اپتیک مدرن

تدریس خصوصی الکترونیک